Πρόσβαση και για τους Φαρμακοποιούς στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών!

Το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει, επιτέλους, πραγματική, άμεση και αξιολογήσιμη χαρτογράφηση των εμβολιασμών του Εθνικού Προγράμματος στον πληθυσμό της χώρας. Την δυνατότητα καταχώρησης των ασφαλισμένων έχουν όλοι οι επιστήμονες Υγείας οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι από το νόμο για τον εμβολιασμό τους.

Από φέτος και οι Φαρμακοποιοί είναι και επίσημα εξουσιοδοτημένοι για τον αντιγριπικό εμβολιασμό, μετά τη σχετική θεσμοθέτησή του με τον Νόμο 4600/19 αρ. 160 παρ. 1 και την ΥΑ Γ5α/ Γ.Π. οικ. 49734/2019 – ΦΕΚ 2811/Β/4-7-2019.

Με τον τρόπο αυτό αποκτούν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού. Μάλιστα στο συγκεκριμένο κομμάτι η συμβολή τους θα είναι κρίσιμης σημασίας για τα δεδομένα που έχει ανάγκη η Πολιτική Υγείας της χώρας, αφού με τη δική τους καταχώρηση θα φαίνεται η πραγματική διενέργεια του εμβολιασμού και όχι απλά η συνταγογράφησή του, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Έτσι ο Κλάδος των Φαρμακοποιών θα συμβάλει στην καλύτερη μελέτη της φετινής εποχικής επιδημίας γρίπης και στην εξαγωγή ακριβέστερων συμπερασμάτων.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, δηλαδή η πρόσβαση των φαρμακοποιών στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού εντάσσει δικαιωματικά τους φαρμακοποιούς στους πρωταγωνιστές της Δημόσιας Υγείας στη Χώρα μας. Αυτό θα γίνει με την καταχώρηση των εμβολιασμών που διενεργούν στα φαρμακεία τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι Φαρμακοποιοί και τα Φαρμακεία, αποτελούν ένα από τα δυναμικότερα και πλέον ενεργά μέσα προάσπισης της Δημόσιας Υγείας. Προσφέρουν σημαντικές δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τα μέγιστα στη χάραξη και στη λήψη ορθότερων αποφάσεων στην Πολιτική Υγείας της Χώρας.