Διεθνής διάκριση για το κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανάμεσα στις καλύτερες επιστημονικές ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν από νέους ερευνητές στο 7ο Mediterranean Poultry Summit με χορηγό το British Poultry Science Journal, διακρίθηκε το έργο της επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Παστέρ και την επιστημονική ομάδα ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ.

Τα ευρήματα της έρευνας με θέμα «Αντιοξειδωτική κατάσταση, απόδοση ανάπτυξης και ποιότητα κρέατος σε κοτόπουλα που εκτρέφονται με συμβατικές και εναλλακτικά συστήματα εμπορικής παραγωγής», αποδεικνύουν πως το σύστημα ελεύθερης βοσκής βελτιώνει την απόδοση ανάπτυξης, ενισχύει την ποιότητα του κρέατος και παρέχει καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στο εμπορικό σύστημα παραγωγής. Επιπλέον, η προσθήκη φυτικών εκχυλισμάτων στη δίαιτα κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής μπορεί να βελτιώσει την υγεία, την απόδοση και την ποιότητα του κρέατος, προσφέροντας μια υψηλής διατροφικής αξίας πρόταση διατροφής στον καταναλωτή.

Η έρευνα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελληνικούς εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΙΝΔΟΣ, γνωστή για τις επιδόσεις της στην έρευνα και την καινοτομία στον κλάδο της πτηνοτροφίας υποστηρίζει σταθερά τους νέους επιστήμονες, ενώ υλοποιεί και αντίστοιχα έργα εφαρμοσμένης βιομηχανικής έρευνας, με αποτέλεσμα να έχει αναδειχτεί σε σημαντικό πυλώνα έρευνας και ανάπτυξης συνολικά  στον κλάδο της παραγωγής τροφίμων. Το αποτέλεσμα είναι να μετατρέπεται η επιστημονική γνώση και τα ευρήματα σε γευστικά προϊόντα κοτόπουλου που όλοι απολαμβάνουμε στο πιάτο μας!