Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση από τη νέα ιστοσελίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Μια σημαντική πρωτοβουλία που παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση για τις ουρολογικές παθήσεις, βάσει επιστημονικών δεδομένων, σε απλή και κατανοητή γλώσσα, παρουσίασε η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γραφείου Ασθενών, που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, δημιούργησε την ιστοσελίδα www.hua-patients.gr που απευθύνεται στους ασθενείς με ουρολογικά νοσήματα αλλά και στο ευρύ κοινό που αναζητά σχετικές πληροφορίες.

Στην ιστοσελίδα οι επισκέπτες μπορούν να λάβουν αναλυτική ενημέρωση για κάθε ουρολογικό νόσημα, όπως καταγραφή συμπτωμάτων, επιδημιολογικά στοιχεία, εξετάσεις που πρέπει να διεξαχθούν για να ληφθεί η διάγνωση, πληροφορίες αναφορικά με τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, δεδομένα και στοιχεία συνοδευόμενα από δημιουργικές εικόνες.

Περαιτέρω το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.hua-patients.gr περιλαμβάνει ενημερωτικά videos της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (European Association of Urology- Patient Office) προσαρμοσμένα στα ελληνικά, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο συζήτησης του ουρολόγου με τον ασθενή για την περαιτέρω επεξήγηση των ουρολογικών παθήσεων και επεμβάσεων.

Τέλος σε ειδική ενότητα της ιστοσελίδας παρέχεται ενημέρωση αναφορικά με τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Γραφείο Ασθενών.