Έρευνα του «Forbes» διαπιστώνει την πρωτοπορία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στις πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Έρευνα του περιοδικού “Forbes” κατατάσσει τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών σε περίοπτη θέση, μεταξύ των 100 μεγαλύτερων επιχειρήσεων, με κριτήριο το επίπεδο διαφάνειας που επιδεικνύουν οι εταιρείες σε θέματα Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG - Environment, Social, Governance).

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια που σχεδιάστηκαν για να καλύπτουν τους τρεις πυλώνες του ESG (GRI, SASB, ATH-EX ESG Guide, ESRS, TCFD). Τα κριτήρια λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική επίδραση μιας εταιρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών είναι η μοναδική επιχείρηση από τον κλάδο της υγείας που έλαβε αυτήν τη διάκριση. Αυτό επιβεβαιώνει τις πρωτοποριακές πρακτικές και τη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική που ακολουθεί ο Όμιλος στον χώρο της υγείας. Η διάκριση αποδεικνύει την προσήλωση της εταιρείας στην υψηλή ποιότητα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, τη διατήρηση βιώσιμων πρακτικών και την ανάπτυξη μιας ηθικής και υπεύθυνης επιχειρηματικής κουλτούρας.

Έχοντας θεσμοθετήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης και λειτουργώντας σύμφωνα με τις αρχές, που προβλέπουν οι διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές του Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR Index, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προωθεί, κάθε χρόνο, ένα πολυεπίπεδο σχέδιο πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το σχέδιο περιλαμβάνει:

  • τη στήριξη της κοινωνίας με αποδέκτες τους ασθενείς, τις ευπαθείς ομάδες, το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο καθώς και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης,  
  • τη διαρκή αναβάθμιση ιατρικών υπηρεσιών, προτάσσοντας την εκπαιδευτική πρωτοπορία και την επιστημονική καινοτομία,
  • τη  διαμόρφωση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται τον άνθρωπο, αξιοποιεί το ταλέντο και προάγει την παραγωγικότητα,
  • την υιοθέτηση των πλέον βιώσιμων πρακτικών, που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η στρατηγική αυτή υπηρετεί ιδανικά τον στόχο που θέτει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών να βρίσκεται «πάντα ένα βήμα μπροστά» με την παροχή κορυφαίων, καινοτόμων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, σύμφωνα με τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.