ΜΕΒΓΑΛ & ‘Ομιλος Πλαστικά Θράκης κάνουν πράξη την κυκλική οικονομία

Σημαντική συνεργασία που αναδεικνύει την κοινή τους δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν αναπτύξει ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης, ηγετική δύναμη στον κλάδο της συσκευασίας τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η ΜΕΒΓΑΛ, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τα τελευταία δύο χρόνια οι δύο μεγάλες ελληνικές εταιρείες υλοποιούν μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που κάνουν πράξη την κυκλική οικονομία. Ειδικότερα εφαρμόζουν πρακτικές που περιλαμβάνουν τη μείωση (reduce) των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση υλικών (reuse) και την ανακύκλωση (recycle), προωθώντας έτσι ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο, οικονομικά αποδοτικό και καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα μοντέλο επιχειρηματικής λειτουργίας αλλά και ένα παράδειγμα  βιώσιμης συνεργασίας με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σε δύο μόλις χρόνια, οι δυο εταιρείες έχουν επιτύχει σημαντική μείωση στη χρήση πλαστικού, εξοικονομώντας 40 τόνους μέσα από την επιλογή ελαφρύτερων συσκευασιών, ενώ η επαναχρησιμοποίηση παλετοκιβωτίων είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση 97 τόνων χαρτιού. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας "In the Loop", μία «πράσινη» πρωτοβουλία του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, περισσότεροι από 30 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων έχουν μετατραπεί σε νέα βιώσιμα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς.

Η βιώσιμη συνεργασία μεταξύ του Ομίλου Πλαστικά Θράκης και της ΜΕΒΓΑΛ συμπυκνώνει  τη φιλοσοφία «Ισχύς εν τη ενώσει» για καλό σκοπό και τη δύναμη της κοινής προσπάθειας για την επίτευξη βιώσιμων στόχων προς τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές με προϊόντα που κερδίζουν όχι μόνο την αγάπη αλλά και τον σεβασμό των καταναλωτών.