Περισσότεροι οι εμβολιασμένοι, λιγότερες οι επιπτώσεις της Covid-19!

Τα πορίσματα μελέτης σχετικά με τα αποτελέσματα της εμβολιαστικής προσπάθειας στη Χώρα μας παρουσίασε σήμερα ο Καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Σωτήρης Τσιόδρας.

Η μελέτη αυτή αναλύθηκε σε εθνικό επίπεδο. Χρησιμοποίησε δεδομένα από την έναρξη του εμβολιασμού μέχρι τις 11 Οκτωβρίου του 2021. Τα δεδομένα αυτά αφορούσαν τις σοβαρές νόσους στην πατρίδα μας, τους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκαν, μπήκαν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή εκείνους που δυστυχώς απεβίωσαν. Έγινε διασύνδεση των δεδομένων αυτών με το Εθνικό Εμβολιαστικό Μητρώο για τη νόσο Covid-19 και η ανάλυση που παρουσιάστηκε από τον κ. Τσιόδρα αφορά όλα τα εμβόλια συνολικά και κάθε ένα χωριστά.

Η ανάλυση, επίσης, προσαρμόστηκε για τις ηλικιακές κατανομές, δηλαδή στους ανθρώπους που χορηγήθηκαν τα εμβόλια ανά ηλικιακή ομάδα.

Μεθοδολογία έρευνας- Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
 • Τα δεδομένα της έρευνας παρουσιάζονται χωριστά για τις ηλικίες άνω των 60 και χωριστά για τις ηλικίες κάτω των 60 ετών.
 • Πλήρης εμβολιασμός λήρη εμβολιασμό θεωρήθηκε  η χορήγηση δύο δόσεων του εμβολίου, εκτός από το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson&Johnson και εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες από την τελευταία δόση.
 • Ατελής εμβολιασμός θεωρήθηκε η χορήγηση μόνο μίας δόσης του εμβολίου.
 • Οι υπολογισμοί έγιναν για κάθε εβδομάδα της περιόδου της μελέτης, όπως επίσης και για τον πληθυσμό σε κίνδυνο και τον παρονομαστή του συνολικού πληθυσμού στην ηλικιακή κατηγορία που είχε ή δεν είχε εμβολιαστεί.
 • Οι υπολογισμοί έγιναν με συγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους, όπως η μέθοδος Kaplan–Meier και φυσικά η Poisson Regression, δηλαδή ειδικές αναλυτικές τεχνικές, όπου χρησιμοποιήθηκαν σαν συνοδές μεταβλητές ο χρόνος που έγινε ο εμβολιασμός, η ηλικία και η εμβολιαστική κατάσταση.
 • Συγκρίθηκαν οι ανεμβολίαστοι έναντι των ατελών εμβολιασμένων με οποιοδήποτε εμβόλιο και έναντι των πλήρως εμβολιασμένων. Η μελέτη δε αφορά σε τρία επίπεδα:
  • Στους θανάτους
  • Στις νοσηλείες σε ΜΕΘ και τις διασωληνώσεις
  • Στις ηλικίες άνω των 60 και κάτω των 60.
 • Συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε μία περίοδο που δεν κυριαρχούσε η μετάλλαξη «Δέλτα» και σε μία περίοδο που κυριαρχούσε η μετάλλαξη «Δέλτα», μετά τα μέσα Ιουλίου, δηλαδή μετά την 28η εβδομάδα του 2021.
 • Με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων Monte Carlo υπολογίστηκε ο αριθμός των θανάτων που θα είχαν αποφευχθεί εάν είχε εμβολιαστεί το 95% του πληθυσμού σε ανθρώπους ηλικίας 50 ετών και άνω έως τα μέσα Ιουλίου.

 

Τα πορίσματα της έρευνας
 • Ανεξαρτήτως του τύπου του εμβολίου, η αποτελεσματικότητά τους είναι της τάξεως του 91%, δηλαδή διαπιστώθηκε μείωση κινδύνου νόσησης από τον Covid-19 κατά 91% ή στο 1/10 σε σχέση με τον ανεμβολίαστο πληθυσμό.
 • Τα αποτελέσματα αυτά ισχύουν για τους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.
 • Όσον αφορά στις νεώτερες ηλικίες, από 25 έως 49 ετών, ο κίνδυνος, είναι μεν μικρότερος να υπάρξει σοβαρή νόσηση, αλλά η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε ποσοστιαίο επίπεδο είναι αρκετά υψηλή. Η σύγκριση μεταξύ ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων δείχνει σημαντική ποσοστιαία προστασία του εμβολίου και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

 

Αποτελεσματικότητα εμβολίων σε σχέση με τους θανάτους
 • Για τους ατελώς εμβολιασμένους -όσους δηλαδή έχουν λάβει μόνο την πρώτη δόση- η προστασία αγγίζει το 74%
 • Πλήρως εμβολιασμένοι με το εμβόλιο της Pfizer: Η προστασία ανέρχεται στο στο 90%
 • Πλήρως εμβολιασμένοι με το εμβόλιο της Moderna: Η προστασία ανέρχεται στο στο 97%
 • Πλήρως εμβολιασμένοι με το εμβόλιο της AstraZeneca: Η προστασία ανέρχεται στο 94%
 • Εμβολιασμένοι με το μονοδοσικό το Johnson & Johnson: Η προστασία υπολείπεται σε μικρό ποσοστό από τα παραπάνω

 

Αποτελεσματικότητα εμβολίων σε σχέση με το επίπεδο νοσηλείας σε ΜΕΘ
 • Ο πλήρης εμβολιασμός προστατεύει το σύνολο του ενήλικου πληθυσμού σε ποσοστό 95%
 • Διαπιστώθηκε εξαιρετικά υψηλή αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού για όλα τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου και του Johnson & Johnson, στην πρόληψη της νοσηλείας σε ΜΕΘ.
 • Για ηλικίες άνω των 60 η προστασία από τη νοσηλεία σε ΜΕΘ είναι από 91% έως και 98%.
 • Στην ίδια ηλικιακή ομάδα, ακόμα και ατελώς, με μία δόση, εμβολιασμένοι, απολαμβάνουν προστασίας από τη νοσηλεία σε ΜΕΘ σποσοστό της τάξεως του 77%, πολύ μεγαλύτερη προστασία έχουν οι πλήρως εμβολιασμένοι.
 • Για τις ηλικίες κάτω των 60 ετών, το εμβόλιο σε σχέση με τη νοσηλεία σε ΜΕΘ, διατηρεί ιδιαίτερα επίσης υψηλά επίπεδα προστασίας και συγκεκριμένα:
  • 97% της Pfizer
  • 99% της Moderna,
  • 98%  της AstraZeneca
  • 90% το Johnson&Johnson.

 

Προστασία των εμβολίων στην προ «Δέλτα» και στη μετά «Δέλτα» εποχή σε σχέση με τους θανάτους
 • Στην προ «Δέλτα» περίοδο η προστασία του εμβολίου ανέρχονταν σε ποσοστό από 92% έως 98%
 • Στη μετά «Δέλτα» περίοδο η αντίστοιχη προστασία κυμαίνεται σε ποσοστό από 71% έως 96%.

 

Προστασία των εμβολίων στην προ «Δέλτα» και στη μετά «Δέλτα» εποχή σε σχέση με τις νοσηλείες σε ΜΕΘ
 • Στην προ «Δέλτα» περίοδο ήταν εξαιρετικά υψηλή η  αποτελεσματικότητα, η οποία έφτανε το 97% για τους πλήρως εμβολιασμένους ανεξαρτήτως εμβολίου, ιδιαίτερα για τρία εμβόλια, Astra, Moderna και Pfizer και λίγο λιγότερη για το J&J.
 • Για τη μετά «Δέλτα» περίοδο, επίσης διατηρείται η πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα, από 91% για το J&J μέχρι 98% για το εμβόλιο της Moderna.
 • Και εδώ η προστασία σε ατελώς εμβολιασμένους είναι της τάξεως του 85%.

 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα παραπάνω δεδομένα
 • Τα εμβόλια εμφανίζουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα σχετικά με τη σοβαρή νόσο, δηλαδή τη νοσηλεία σε ΜΕΘ, τις διασωληνώσεις και τους θανάτους σε όλες τις ηλικίες.
 • Τα εμβόλια μειώνουν τον κίνδυνο όχι μόνο στις μεγαλύτερες, αλλά και στις μικρότερες ηλικίες. Φυσικά το μεγαλύτερο όφελος διατηρείται στους ηλικιωμένους, οι οποίοι εμφανίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου και θανάτου.
 • Με βάσει τα παραπάνω δεδομένα υπολογίζεται πως με τον εμβολιασμό στη χώρα μας έχουμε αποφύγει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου περίπου 8.400 θανάτους.
 • Σχετικά με τις ΜΕΘ και τις διασωληνώσεις, τα αντίστοιχα μαθηματικά δεδομένα εκτιμούν πως με τον εμβολιασμό στη χώρα μας έχουμε αποφύγει περίπου 5.560 νοσηλείες ΜΕΘ και περίπου 5.530 διασωληνώσεις.
 • Εάν είχε εμβολιαστεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου το 95% του πληθυσμού, θα είχαμε σήμερα 1200 λιγότερους θανάτους.
 • Χιλιάδες νοσηλείες, σοβαροί νόσοι, διασωληνώσεις, νοσηλείες σε ΜΕΘ και θάνατοι έχουν ήδη αποφευχθεί.
 • Τα ευρήματα της μελέτης τονίζουν το επιπρόσθετο όφελος για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί, επιτυγχάνοντας υψηλότερη εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα σε όλες τις ηλικίες, αλλά ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες που κινδυνεύουν περισσότερο.
 • Οι αριθμοί των ζωών που σώθηκαν, των διασωληνώσεων και των ΜΕΘ που αποφεύχθηκαν, κυρίως στις ομάδες αυξημένης ηλικίας, θα αυξηθούν στο απώτερο μέλλον με την αύξηση των εμβολιασμών.

Μετά το πέρας της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο κ. Τσιόδρας επεσήμανε ότι η χειμερινή περίοδος δεν προμηνύεται εύκολη, τόνισε δε ότι «όσοι περισσότεροι είμαστε εμβολιασμένοι, τόσο λιγότερες θα είναι οι επιπτώσεις της νόσου στην πατρίδα μας.» προσθέτοντας ότι «Η ανάγκη ενίσχυσης εμβολιαστικής προσπάθειας σε εθνικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντική.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octenisept.gr/proionta/octenisan-wash-lotion/

 

https://www.helenvita.com/anti-wrinkle