Ποιοι θεωρούνται ανεμβολίαστοι από 1 Φεβρουαρίου αν δεν λάβουν την τρίτη δόση;

Όπως ήδη γνωρίζουμε, το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους άνω των 60 ετών είχε ισχύ για επτά μήνες από την συμπλήρωση του βασικού εμβολιασμού, δηλαδή από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης για τα διδοσικά εμβόλια ή της μίας και αποκλειστικής δόσης για τα μονοδοσικά. Μετά το χρονικό αυτό διάστημα, θα πρέπει να γίνει και η αναμνηστική δόση για να συνεχίσει η ισχύς του πιστοποιητικού.

Με το άρθρο 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ, Δ1α/Γ.Π.οικ.746/8-1-2022 (ΦΕΚ Β΄/32) η ρύθμιση αυτή επεκτάθηκε και αφορά σε όλους τους ενήλικες πολίτες, άνω των 18 ετών, οι οποίοι από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 θεωρούνται ανεμβολίαστοι στους 7 μήνες, εάν δεν κάνουν τρίτη δόση. Κατά συνέπεια λήγει και η ισχύς των πιστοποιητικών εμβολιασμού τους μετά την παρέλευση επτά (7) μηνών από την ολοκλήρωση του αρχικού εμβολιασμού και θα πρέπει, για να παραμείνουν σε ισχύ, να λάβουν και την αναμνηστική δόση.

Σημειώνεται ότι το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, η ισχύς του οποίου είναι 9 μήνες, θα εξακολουθεί να ισχύει για μετακινήσεις εντός Ε.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://octenisept.gr/proionta/octenisan-wash-lotion/

 

https://www.helenvita.com/anti-wrinkle