Biogen: Νέα δεδομένα για το nusinersen καταγράφουν δυνητικό όφελος σε βρέφη και παιδιά με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία

Νέα δεδομένα για το nusinersen ανακοίνωσε η Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) στο Συνέδριο  Έρευνας και Κλινικής Φροντίδας για την Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA) που οργάνωσε ο φορέας Cure SMA. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2023 και κατά τη διάρκεια των εργασιών του, ασθενείς, φροντιστές και επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με την SMA έλαβαν απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα και ενημερώθηκαν για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της μελέτης RESPOND τα οποία καταγράφουν βελτιωμένη κινητική λειτουργία στους περισσότερους συμμετέχοντες που έλαβαν θεραπεία με nusinersen μετά το onasemnogene abeparvovec. Περαιτέρω η Biogen παρουσίασε νέα στοιχεία από την καθημερινή κλινική πρακτική αλλά και την πρόοδο στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου ιατροτεχνολογικού προϊόντος για τη βελτίωση της θεραπευτικής εμπειρίας των ασθενών

Η Maha Radhakrishnan, M.D., Chief Medical Officer της Biogen, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του Συνεδρίου και σχολίασε: «Το ετήσιο Συνέδριο του Cure SMA είναι μια μοναδική ευκαιρία για να αλληλεπιδράσουμε με τους επαγγελματίες υγείας, τους ασθενείς και τους φροντιστές που συμμετέχουν, να αντλήσουμε γνώσεις από την εμπειρία τους και να παρουσιάσουμε ερευνητικά δεδομένα που ανταποκρίνονται στις θεραπευτικές ανάγκες της SMA κοινότητας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τα νέα δεδομένα μας, συμπεριλαμβανομένων των πρώιμων αποτελεσμάτων από τη μελέτη RESPOND για την αξιολόγηση του κλινικού οφέλους και της ασφάλειας της θεραπείας με nusinersen μετά τη γονιδιακή θεραπεία».

 

Ενδιάμεση ανάλυση κλινικών δεδομένων της μελέτης RESPOND

Η RESPOND είναι μια εξελισσόμενη, διετής μελέτη Φάσης 4 ανοιχτής επισήμανσης για την αξιολόγηση των κλινικών εκβάσεων και της ασφάλειας μετά τη θεραπεία με nusinersen σε βρέφη και μικρά παιδιά με SMA που έχουν μη καλυπτόμενες κλινικές ανάγκες μετά τη θεραπεία με onasemnogene abeparvovec. Τα ενδιάμεσα ευρήματα αποτελεσματικότητας στους έξι μήνες από 29* συμμετέχοντες στη μελέτη που έλαβαν θεραπεία με nusinersen καταδεικνύουν:

  • Βελτιώσεις στην κινητική λειτουργία στους περισσότερους συμμετέχοντες, όπως μετρήθηκαν με βάση τη μέση συνολική βαθμολογία της Ενότητας 2 της Βρεφικής Νευρολογικής Εξέτασης Hammersmith (HINE-2) από την έναρξη της μελέτης
  • Οι συμμετέχοντες με δύο αντίγραφα του γονιδίου SMN2 (n=24) παρουσίασαν βελτίωση κατά μέσο όρο άνω των 5 βαθμών στη HINE-2
  • Όλοι οι συμμετέχοντες με τρία αντίγραφα του SMN2 (n=3) παρουσίασαν βελτίωση. Δεν υπολογίστηκε μέση μεταβολή από την έναρξη της μελέτης λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων
  • Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (25/27) με αναφερόμενη από τον ερευνητή υποβέλτιστη κινητική λειτουργία κατά την έναρξη της μελέτης παρουσίασαν βελτίωση.

Μετά από μια διάμεση παραμονή 230,5 ημερών στη μελέτη, σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα αναφέρθηκαν σε 13/38 συμμετέχοντες (34%). Κανένα σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν δεν θεωρήθηκε σχετιζόμενο με το nusinersen ούτε οδήγησε σε απόσυρση από τη μελέτη. Κανένα νέο ζήτημα ασφάλειας δεν ταυτοποιήθηκε σε ενταχθέντες ασθενείς που έλαβαν nusinersen μετά το onasemnogene abeparvovec. Επιπλέον ενδιάμεσες αναλύσεις κλινικών δεδομένων από τη μελέτη RESPOND παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο.

«Μαθαίνουμε ότι η γονιδιακή θεραπεία μπορεί να μην καλύπτει θεραπευτικά όλους τους κινητικούς νευρώνες, αφήνοντας ένα περιθώριο εξέλιξης της νόσου» δήλωσε η Crystal Proud, M.D., Παιδονευρολόγος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο King’s Daughters. «Η μελέτη RESPOND έχει ξεκινήσει να αναδεικνύει μια μη καλυπτόμενη ανάγκη σε κάποιους ασθενείς με SMA που έχουν λάβει θεραπεία με onasemnogene abeparvovec, των οποίων οι εκβάσεις δεν έχουν ανταποκριθεί στις κλινικές προσδοκίες. Αυτά τα ενδιάμεσα αποτελέσματα παρέχουν στην κοινότητα τα πρώτα κλινικά δεδομένα της μελέτης για την αξιολόγηση της θεραπείας με nusinersen μετά το onasemnogene abeparvovec και υποδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχει δυνατότητα επιπρόσθετου οφέλους με τη θεραπεία με nusinersen».

 

Η συμβολή του nusinersen στην καθημερινή κλινική πρακτική

Μια συστηματική επισκόπηση της βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση που αξιολογεί τη συμβολή του nusinersen στην καθημερινή κλινική πρακτική στην SMA βρεφικής έναρξης η οποία παρουσιάστηκε, επισημαίνει τη σημασία της εξαγωγής στοιχείων από την καθημερινή κλινική πρακτική προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του θεραπευτικού οφέλους του nusinersen. Οι βελτιώσεις στην κινητική λειτουργία και σε κινητικά ορόσημα που παρατηρήθηκαν σε μελέτες καθημερινής κλινικής πρακτικής ήταν μεγαλύτερες από ή συγκρίσιμες με εκείνες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές, ενώ οι ασθενείς συνέχισαν να παρουσιάζουν βελτίωση λαμβάνοντας θεραπεία με nusinersen με μεγαλύτερη διάρκεια.

 

Καινοτόμος συσκευή για την βελτίωση της θεραπευτικής εμπειρίας

Από κοινού με την εταιρεία Alcyone Therapeutics, η Biogen εργάζεται για την ανάπτυξη της πρώτης εμφυτεύσιμης συσκευής που έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει τη συχνή υποδόρια πρόσβαση για τη χορήγηση θεραπειών με αντινοηματικό ολιγονουκλεοτίδιο πιο εύκολη. Η εταιρεία Alcyone ανακοίνωσε ότι ο FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) ενέκρινε μια ειδική άδεια (Investigational Device Exemption) για την έναρξη μιας εγκριτικής δοκιμής του Συστήματος ThecaFlex Drx™ (ThecaFlex). Αυτό το καλοκαίρι, η Alcyone σχεδιάζει να ξεκινήσει την αρχική ένταξη ασθενών στη μελέτη PIERRE (clinicaltrials.gov), η οποία θα αξιολογήσει την ασφάλεια και την απόδοση του ThecaFlex για την παροχή του nusinersen σε ασθενείς με SMA.


*Σημείωση: Δύο συμμετέχοντες στη μελέτη RESPOND δεν αξιολογήθηκαν την Ημέρα 183 και, κατά συνέπεια, δεν συμπεριλήφθηκαν στον υπολογισμό της μέσης τιμής.


Βιβλιογραφικές Αναφορές:
  1. Based on commercial patients, early access patients, and clinical trial participants through December 31, 2022. 
  2. Core Data sheet, Version 13, October 2021. Nusinersen. Biogen Inc, Cambridge, MA.