ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ: 25 χρόνια δυναμική παρουσία στην Έρευνα και την Ανάπτυξη

Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ συμπληρώνει 25 χρόνια δυναμικής παρουσίας έχοντας καταγράψει πολύ σημαντικό έργο στην Κλινική Έρευνα με τη συμμετοχή εκατοντάδων Ελλήνων Ιατρών-Ερευνητών και μεγάλου αριθμού ασθενών στη διεξαγωγή πλήθους Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων

Ιδρύθηκε το 1996 από τον Διονύση Φιλιώτη, Φαρμακοποιό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, με την προοπτική να κάνει πράξη το όραμά του: να προωθήσει την Κλινική Έρευνα, και γενικότερα να συμβάλει στην ανάπτυξη της Έρευνας, στη διεύρυνση της γνώσης και στην εξεύρεση θεραπευτικών λύσεων, στη χώρα μας. 

Η μεγάλη δραστηριότητα του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ στο σημαντικό Τομέα της Κλινικής Έρευνας κατά τα 25 αυτά χρόνια, αναδεικνύεται κατά εμφαντικό τρόπο από τους αριθμούς: Συνεργασία με περισσότερους από 2.100 Έλληνες Ιατρούς & Ερευνητές, σε περισσότερα από 1.300 Ερευνητικά Κέντρα και συμμετοχή περίπου 16.000 Ασθενών, στο πλαίσιο περισσοτέρων από 130 Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων σε 11 Θεραπευτικές Κατηγορίες. 

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ, με αφορμή την επέτειο των 25 ετών λειτουργίας του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης, υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει δυναμικά την προσπάθεια αξιοποιώντας τη νέα γνώση και τις σπουδαίες κατακτήσεις του 21ου αιώνα στα πεδία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Ήδη το Κέντρο διαθέτει ένα από τα πολυπληθέστερα και πιο παραγωγικά Τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Με εμπειρότατα στελέχη (περισσότερους από 35 επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων), στοχεύει καθημερινά στη νέα πληροφορία, στην αξιολόγηση νέων φαρμακευτικών παραγόντων και στην ανάπτυξη ερευνητικής τεχνογνωσίας.

Αξίζει να σημειωθεί και η πολύ σημαντική συνεισφορά του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης στην Εθνική Οικονομία. Το οικονομικό όφελος από τα ποσά που έχουν εισρεύσει στη χώρα μας  από το 1996 (έτος ίδρυσης) μέχρι και σήμερα, ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει αξιοποιηθεί στην αναβάθμιση των δομών υγείας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε εξειδικευμένους τομείς, στην εκπαίδευση των Επαγγελματιών Υγείας και στη βελτίωση της οργάνωσης και του εξοπλισμού των ερευνητικών κέντρων.


Η επετειακή έκδοση της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για τα 25 έτη του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης

 

 

ADMAN