Μία ημέρα άδειας με αποδοχές για γυναικολογικό έλεγχο και στον ιδιωτικό τομέα

Θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα η άδεια μίας ημέρας ετησίως, με αποδοχές, για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου. Επισημαίνεται ότι η άδεια αυτή ισχύει ήδη για τον Δημόσιο Τομέα. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα με τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων ενώ εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Κατόπιν της θετικής αυτής εξέλιξης, τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222) και του κωδικοποιηθέντος άρθρου 40 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της άδειας προγεννητικών εξετάσεων, ώστε να αναφέρεται και ο γυναικολογικός έλεγχος ενώ προστίθεται και η παρ. 2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Άρθρο 232
Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου
  1. Οι έγκυες εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
  2. Στις εργαζόμενες χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο άδεια με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική τροπολογία προωθήθηκε μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, σχολίασε την θετική αυτή πρωτοβουλία και δήλωσε«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες για την παροχή άδειας μίας ημέρας με αποδοχές και στις ιδιωτικές υπαλλήλους για τον προληπτικό ετήσιο γυναικολογικό τους έλεγχο. Η ρύθμιση αυτή, κατόπιν αιτήματός μας, συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά στην έγκαιρη διάγνωση και επομένως στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση του καρκίνου του μαστού και των γυναικολογικών καρκίνων. Στο «Άλμα Ζωής», με το βλέμμα στραμμένο στο διαρκές ζητούμενο για εμάς, που είναι η υποστήριξη και προστασία των γυναικών και των ασθενών με καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, θα συνεχίσουμε να προτείνουμε και να διεκδικούμε την ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».