Μια σημαντική ιστορική έκδοση για τις Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Health Daily και η Boussias Media προχώρησαν σε μια σημαντική ιστορική έκδοση υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών με τίτλο «Οι Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες στην Ελλάδα - Έργο και προσφορά στην Υγεία».

Στο πλαίσιο της έκδοσης παρουσιάζεται η ιστορία των ελληνικών επιστημονικών εταιρειών, με έμφαση στο πλούσιο επιστημονικό τους έργο και στη συμβολή τους στην προαγωγή της επιστήμης, της ιατρικής εκπαίδευσης, καθώς και στην προαγωγή της υγείας. Παράλληλα, μέσα από τις 250 σελίδες της έκδοσης, γίνεται αναφορά σε Έλληνες ιατρούς, ιδρυτές και μέλη ιατρικών εταιρειών με σημαντικό αποτύπωμα στην ιατρική επιστήμη και στην ιατρική εκπαίδευση. 

Η έκδοση βασίζεται σε αρχειακή και δημοσιογραφική έρευνα, με σημαντική συμμετοχή των ίδιων των ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, μέσω του πολύτιμου αρχειακού υλικού που διαθέτουν. Όπως αναφέρει στον πρόλογο της έκδοσης ο καθηγητής ΕΚΠΑ και πρόεδρος ΚΕΣΥ Δημήτριος Μπούμπας:«Απευθυνθήκαμε σε όλες τις επιστημονικές εταιρείες των αναγνωρισμένων από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) ιατρικών ειδικοτήτων και η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει την παρουσίαση της ιστορίας όσων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και όπως την κατέγραψαν οι ίδιες. Στην έκδοση περιλαμβάνεται και ένα εισαγωγικό σημείωμα του Καθηγητή κ. Θ. Μουντοκαλάκη για την Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στην Ελλάδα, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως εκπαιδευτή, να γνωρίζει, δηλαδή, αυτός που συμμετέχει στην οργάνωση προγραμμάτων ΣΙΕ, τι σημαίνει εκπαίδευση και ποιες είναι οι βασικές αρχές που τη διέπουν».

Την έκδοση πλαισιώνει μια ιστορική αναδρομή της διαχρονικής συμβολής της Ιατρικής στην ανάπτυξη του σύγχρονου κόσμου, ακολουθώντας την ιστορική πορεία και τα σημαντικά γεγονότα από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Επίσης, δίνοντας έμφαση στους δύο προηγουμένους αιώνες, παρουσιάζεται η συμβολή της Ιατρικής στη δημιουργία, καθώς και στην πορεία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Η παρουσίαση της έκδοσης θα γίνει σε ειδική εκδήλωση/συνέντευξη τύπου που θα ανακοινωθεί σύντομα.


  • Η έκδοση δημοσιεύεται με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών: Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας,  HealThink, KALTEQ AE και Siemens Healthineers.

  • Media Partner η εταιρεία Perception