MiniMed 780G: Μελέτη καταγράφει βελτιωμένο γλυκαιμικό έλεγχο και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη θεραπεία

Το σύστημα MiniMed 780G είναι ένα προηγμένο σύστημα αντλίας ινσουλίνης της Medtronic, εγκεκριμένο επί του παρόντος για τη θεραπεία του Διαβήτη τύπου 1 σε άτομα ηλικίας 7 έως 80 ετών. Ο αλγόριθμος SmartGuard του συστήματος MiniMed 780G αυτοματοποιεί την παροχή ινσουλίνης κάθε πέντε (5) λεπτά — εξατομικεύοντας αυτές τις δόσεις ώστε να διορθώνονται αυτόματα υψηλές τιμές γλυκόζης κάθε πέντε (5) λεπτά με βάση τις μετρήσεις CGM,. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται με στόχο τα επίπεδα γλυκόζης 100 mg/dl και να μπορεί να ρυθμιστεί και να εξατομικευτεί σε ατομική βάση.

Τα θετικά χαρακτηριστικά του συστήματα επιβεβαιώνει η μελέτη ADAPT, που ανακοίνωσε πρόσφατα η Medtronic και ήδη δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet Diabetes & Endocrinology. Η μελέτη ADAPT είναι η πρώτη διεθνής, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος MiniMed™ 780G σε σχέση με την συμβατική θεραπεία (θεραπεία με πολλαπλές ενέσεις (MDI) + συνεχή παρακολούθηση γλυκόζης διαλείπουσας σάρωσης (isCGM-intermittently scanned CGM)) σε άτομα με διαβήτη τύπου 1, τα οποία δυσκολεύονταν να επιτύχουν τους γλυκαιμικούς στόχους.


1.4% μείωση της HbA1c με το σύστημα MiniMed™ 780G, στους 6 μήνες*

*Choudhary P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 ; September.

Η μελέτη αξιολόγησε 82 άτομα τα οποία χρησιμοποιούσαν MDI και isCGM (δηλ. πολλαπλό σχήμα ενέσεων και σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης διαλείπουσας σάρωσης) για τη διαχείριση του Διαβήτη τους πριν από την έναρξη της μελέτης. Κατά μέσο όρο, τα άτομα που συμμετείχαν παρακολουθούσαν το isCGM τους συχνά (~9 σαρώσεις/ημέρα), ωστόσο είχαν μη ικανοποιητική HbA1C, >8% στην έναρξη (baseline).

Κατά την έναρξη της μελέτης, οι μισοί από τους συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν για να παραμείνουν στην συμβατική θεραπεία και οι υπόλοιποι μετέβησαν απευθείας στο σύστημα MiniMed 780G. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν βελτίωση στους γλυκαιμικούς στόχους για εκείνους που μετέβησαν στο σύστημα MiniMed 780G με σημαντική και διατηρούμενη μείωση της HbA1C κατά 1,4% στους έξι μήνες. Όσοι χρησιμοποιούσαν το σύστημα Medtronic είδαν, επίσης, μια απόλυτη αύξηση 27,6% στον Χρόνο εντός Στόχου (Time in Range) (6,6 περισσότερες ώρες/ημέρα στο εύρος στόχου) σε σύγκριση με εκείνους που παρέμειναν στην συμβατική θεραπεία και επιπλέον χωρίς αύξηση του χρόνου στην υπογλυκαιμία. Αυτή η βελτίωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο αλγόριθμος είχε τον πλήρη έλεγχο.


Αύξηση 27,6% στον Χρόνο εντός Στόχου (Time in Range)*

*Choudhary P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 ; September.

 

«Η μελέτη ADAPT δείχνει ότι η θεραπεία με αντλία ινσουλίνης με προηγμένους αλγόριθμους, όπως αυτός του συστήματος MiniMed 780G, μπορεί να προσφέρει σημαντικά βελτιωμένα κλινικά αποτελέσματα σε σχέση με την τρέχουσα συμβατική θεραπεία», δήλωσε ο Ohad Cohen, M.D., Senior Global Medical Affairs Director, Medtronic Diabetes. «Μελέτες όπως αυτή μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ορίζουν την συμβατική θεραπεία και να διευρύνουν τις επιλογές για τα άτομα που ζουν με Διαβήτη, ούτως ώστε να αρχίσουν να χρησιμοποιούν αντλίες ινσουλίνης νωρίτερα για να βελτιώσουν τη γλυκαιμική μεταβλητότητα και να μειώσουν την επιβάρυνση που νιώθουν λόγω της πάθησης του διαβήτη».

Κατά την σύγκριση των αποτελεσμάτων της A1C στους 6 μήνες, το 27,8% των ατόμων που χρησιμοποιούσαν το σύστημα MiniMed 780G κατά τη διάρκεια της μελέτης, πέτυχε HbA1c κάτω από 7%, ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες που παρέμεινε σε MDI +isCGM δεν πέτυχε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά στην ικανοποίηση των ατόμων από τη θεραπεία, οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούσαν το σύστημα MiniMed 780G περνούσαν το 95,8% του χρόνου στο Σύστημα Λειτουργίας SmartGuard™ (προηγμένο υβριδικό κλειστό σύστημα) και έμειναν εκτός συστήματος λίγες φορές (μόνο 0,9 φορές εκτός του συστήματος λειτουργίας SmartGuard/εβδομάδα). Επιπλέον, ο αισθητήρας ήταν σε λειτουργία σε ποσοστό 92,2% κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος (έναντι 87,3% στην αντίστοιχη συμβατική θεραπεία). Η μελέτη ADAPT έδειξε, επίσης, ότι όσοι μετέβησαν στο σύστημα MiniMed 780G παρουσίασαν σημαντική αύξηση στην ικανοποίησή τους από τη θεραπεία και μείωση του φόβου για υπογλυκαιμία.

Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση του συστήματος MiniMed 780G, ακόμη και όταν συνδυάστηκε με τον αισθητήρα Guardian™ Sensor 3 που απαιτεί δύο (2) μετρήσεις στο δάχτυλο την ημέρα, είχε σημαντική βελτίωση σε όλες τις γλυκαιμικές μετρήσεις σε σύγκριση με την συμβατική θεραπεία και υποστηρίζει τη χρήση του στα πρώιμα στάδια της θεραπείας, δεδομένων των πιθανών πλεονεκτημάτων από την αποφυγή επιπλοκών, τη βελτίωση της ικανοποίησης από τη θεραπεία, και του μειωμένου φόβου υπογλυκαιμίας.


Περισσότεροι συμμετέχοντες της ομάδας με το σύστημα MiniMed 780G σε σχέση με τους συμμετέχοντες της ομάδας MDI + isCGM πέτυχαν τους γλυκαιμικούς στόχους  στους 6 μήνες1

*Choudhary P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022 ; September.

 

Σημειώνεται ότι το σύστημα MiniMed 780G είναι πλέον διαθέσιμο σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο και επί του παρόντος εξετάζεται από τον FDA (Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων) για έγκριση στις Η.Π.Α.


  1. Carlson, A.L. et al. Safety and glycemic outcomes during the MiniMed™ Advanced Hybrid Closed-Loop system pivotal trial in adolescents and adults with type 1 diabetes. Diab Tech Ther 2021; in press.
  2. Collyns.O. et al. Improved Glycemic Outcomes with Medtronic MiniMed Advanced Hybrid Closed-Loop Delivery: Results From a Randomized Crossover Trial Comparing Automated Insulin Delivery With Predictive Low Glucose Suspend in People With Type 1 Diabetes (opens new window). Diab Care 2021, 44: 969-975
  3. Patient reported outcomes within the ADAPT Study: Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) and Fear of Hypoglycemia (FHS) Survey
  4. Mean DTSQs score for AHCL vs MDI+isCGM arm (6.1 ± 7.55 vs 0.2 ± 6.84, p=0.0003), and HFS scores for AHCL vs MDI+isCGM (-10.2 ± 15.51 vs -2.7 ± 13.08, p = 0.0409)
  5. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin dependent diabetes mellitus (opens new window) NIH external link. New England Journal of Medicine. 1993;329(14):977–986.
  6. Carlson, A.L. et al. Safety and glycemic outcomes during the MiniMed™ Advanced Hybrid Closed-Loop system pivotal trial in adolescents and adults with type 1 diabetes. Diab Tech Ther 2021; in press.
  7. Collyns.O. et al. Improved Glycemic Outcomes with Medtronic MiniMed Advanced Hybrid Closed-Loop Delivery: Results From a Randomized Crossover Trial Comparing Automated Insulin Delivery With Predictive Low Glucose Suspend in People With Type 1 Diabetes (opens new window). Diab Care 2021, 44: 969-975