Ψήφισμα του ΣΦΕΕ για την υποχρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης

Τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η υποχρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την πιθανή αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας αναδεικνύει με ψήφισμά της Γενικής του Συνέλευσης ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και προτείνει συνεργασία Πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας για την δημιουργία μας βιώσιμης πολιτικής υγείας και φαρμάκου.

Στο ψήφισμά του ο ΣΦΕΕ υπογραμμίζει ότι για πάνω από μία δεκαετία ο φαρμακευτικός προϋπολογισμός είναι ανεπαρκής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Σύνδεσμος τα τελευταία έντεκα (11) χρόνια η αγορά αυξήθηκε κατά 65%, ενώ η δημόσια χρηματοδότηση μειώθηκε κατά 22% κυρίως ένεκα της κρίσης. Ειδικότερα τα στοιχεία του Συνδέσμου καταγράφουν ότι:

  • Το 2012 η συνολική φαρμακευτική δαπάνη ήταν € 4,3 δις και η συμμετοχή της Πολιτείας € 3,6 δις.
  • Το 2023 η συνολική φαρμακευτική δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα € 7,1 δις, ενώ η συμμετοχή της Πολιτείας είναι μόλις € 2,8 δις.

Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι αποτέλεσμα της πολύχρονης υποχρηματοδότησης είναι να τιμωρείται η καινοτομία σε ένα κλάδο που προσφέρει τόσα πολλά στο σύστημα υγείας, στην οικονομία, στην έρευνα, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, με μια υπερβολική υπερφορολόγηση που φρενάρει την ανάπτυξη, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως οι Έλληνες ασθενείς περιμένουν περισσότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ για πρόσβαση σε νέα φάρμακα.

Περαιτέρω στο ψήφισμά του ο ΣΦΕΕ αναφέρεται στην επικείμενη ευρωπαϊκή αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, και σημειώνει ότι αν προχωρήσει όπως αρχικά προτάθηκε, θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στα φάρμακα που αναπτύσσονται σήμερα και θα μειώσει τα κίνητρα για την ανακάλυψη των φαρμάκων του αύριο. Μάλιστα ο Σύνδεσμος προειδοποιεί ότι τυχόν αρνητικές αλλαγές θα επηρεάσουν την Ελλάδα περισσότερο από άλλες χώρες.

 

Πρόταση για διμερή συμφωνία μεταξύ Πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας

Ο Σύνδεσμος στο ψήφισμά του υπενθυμίζει ότι η συνολική συνεισφορά του φαρμακευτικού κλάδου στην ελληνική οικονομία είναι σημαντική, παρά το γεγονός ότι ο μηχανισμός υποχρεωτικών επιστροφών αποτελεί δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Πιο συγκεκριμμένα στα στοιχεία που παρουσιάζει ο ΣΦΕΕ αποτυπώνεται ότι:

  • Η συνολική επίδραση του φαρμακευτικού κλάδου στην ελληνική οικονομία, σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε 6,2 δισ. ευρώ (3,3% του ΑΕΠ).
  • Η συνολική συνεισφορά στην απασχόληση εκτιμάται σε 108.000 θέσεις εργασίας,
  • Η επίδραση στα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα του φαρμακευτικού κλάδου εκτιμάται περίπου στα 1,7 δισ. ευρώ.
  • Μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών οι εταιρείες-μέλη του ΣΦΕΕ έχουν συνεισφέρει, τα τελευταία 11 χρόνια, περισσότερα από 18,1 δισ. ευρώ καλύπτοντας την έλλειψη δημόσιων πόρων και εξασφαλίζοντας συνεχή πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες.

Ωστόσο, παρά τα προβλήματα, ο ΣΦΕΕ δηλώνει ότι ο φαρμακευτικός τομέας παρέχει μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα και την ευρύτερη Ευρώπη και τονίζει ότι είναι πλέον καιρός οι φαρμακευτικές πολιτικές να μετατοπιστούν από τους βραχυπρόθεσμους ελέγχους κόστους που καθόρισαν την τελευταία δεκαετία, προς την παροχή της καλύτερης μακροπρόθεσμης υγείας για το μέλλον των ανθρώπων, με βιώσιμους όρους για τους παρόχους. Ειδικότερα ο Σύνδεσμος στο ψήφισμά του τονίζει ότι επικεντρώνεται σε τρεις βασικές προκλήσεις και σε συνεργασία με την Πολιτεία προσπαθεί να εκπονήσει τις ανάλογες δράσεις και πολιτικές:

  • Ενίσχυση της χρηματοδότησης και αντιμετώπιση του προβλήματος των υπέρογκων επιστροφών – Αποδοτικότερη διάθεση πόρων μέσω ψηφιακών εργαλείων και ελέγχων.
  • Πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.
  • Ενίσχυση του αποτυπώματος της φαρμακοβιομηχανίας στην Εθνική οικονομία, μέσω επενδύσεων σε παραγωγή, έρευνα και ανάπτυξη, συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών και Διεθνών εταιριών και παροχή υπηρεσιών.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων ο ΣΦΕΕ προτείνει την συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης και βιομηχανίας με στόχο την επίτευξη βιώσιμων λύσεων με στόχο την υλοποίηση μιας βιώσιμης πολιτικής υγείας και φαρμάκου. Μάλιστα ο Σύνδεσμος δηλώνει ότι η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να σφραγιστεί με μια διμερή συμφωνία, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μεταξύ Πολιτείας και φαρμακοβιομηχανίας, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, ως ένδειξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης και δέσμευσης και ταυτόχρονα ως εγγύηση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας.