Θέσεις εργασίας για Νοσηλευτές, Τραπεζοκόμους και Ιματοφύλακες στο Άσυλο Ανιάτων

Tags

Το Άσυλο Ανιάτων στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξής του επιθυμεί να προσλάβει:

 • Δέκα νοσηλευτές/τριες
 • Έξι τραπεζοκόμους
 • Δύο ιματιοφύλακες

Αναζητούνται υποψήφιοι που διαθέτουν ακρίβεια, μεθοδικότητα και εργατικότητα. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με το Άσυλο Ανιάτων στο email: info@ipxp.gr ή στο τηλέφωνο 2108647522 (εσωτ. 143). Αναλυτικά η περιγραφή και τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων εργασίας που προκηρύσσονται έχουν ως εξής:


 

Νοσηλευτές/τριες

 
Προφίλ επιθυμητού υποψηφίου:
 • Πτυχίο Νοσηλευτή/τριας ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL)
 • Προαιρετική η ύπαρξη επιμορφωτικών σεμιναρίων
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού
 • Ποινικό μητρώο

 

Βασικά Καθήκοντα:
 • Νοσηλευτικά καθήκοντα ορόφου
 • Συμβολή στη διαμόρφωση πρωτοκόλλων
 • Βελτίωση ποιότητας περίθαλψης

 

ΠΑΡΟΧΕΣ:
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο Ζωής μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας «NN»
 • Διατακτικές σίτισης μέσω μεγάλης αλυσίδας τροφίμων
 • Εκπαιδευτικά μαθήματα
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Η προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα για τους Νοσηλευτές/τριες

 


 

Τραπεζοκόμοι

 

Προφίλ επιθυμητού υποψηφίου:
 • Πτυχίο Λυκείου / ΕΠΑΛ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση Τραπεζοκόμου
 • Αίσθημα ενδιαφέροντος και υπευθυνότητας απέναντι στον ασθενή
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού
 • Ποινικό μητρώο

 

Βασικά Καθήκοντα:
 • Διανομή φαγητού
 • Συμβολή στη σίτιση ατόμων με κινητική αναπηρία
 • Συνεργασία με διατροφολόγο και λοιπά μέλη της Επιστημονικής Ομάδας
 • Αξιολόγηση θρέψης ασθενών

 

ΠΑΡΟΧΕΣ:
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο Ζωής μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας «NN»
 • Διατακτικές σίτισης μέσω μεγάλης αλυσίδας τροφίμων
 • Εκπαιδευτικά μαθήματα
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Η προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα για τους Τραπεζοκόμους


 

Ιματιοφύλακες

 

Προφίλ επιθυμητού υποψηφίου:
 • Πτυχίο Λυκείου / ΕΠΑΛ
 • Γνώση Η / Υ
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού
 • Ποινικό μητρώο

 

Βασικά Καθήκοντα:
 • Ευταξία του χώρου της Ιματιοθήκης
 • Διανομή καθαρού και ακάθαρτου ιματισμού
 • Καταμέτρηση και διανομή καθαρού ιματισμού στα εκάστοτε τμήματα
 • Παραλαβή ιματισμού – υλικού
 • Απογραφή ιματισμού - υλικού

 

ΠΑΡΟΧΕΣ:
 • Ομαδικό ασφαλιστήριο Ζωής μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας «NN»
 • Διατακτικές σίτισης μέσω μεγάλης αλυσίδας τροφίμων
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Η προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα για τους Ιματιοφύλακες