Αίρονται και επισήμως τα μέτρα έναντι της Covid-19

Στην συνεδρίαση Τρίτης 14 Μαρτίου 2023 η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Υπουργείου Υγείας για την άρση των μέτρων που ισχύουν έναντι της Covid-19, εξαιρουμένων των δημοσίων και ιδιωτικών υγειονομικών δομών και των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η οποία ουσιαστικά αναγνωρίζει τη μετάβαση της διασποράς του ιού από τη φάση της πανδημίας στη φάση της ενδημίας, αναμένεται η ΚΥΑ η οποία θα εξειδικεύει τα μέτρα που αίρονται αλλά και τους χώρους εκείνους που τα μέτρα θα συνεχίσουν να τηρούνται.

Ωστόσο το Υπουργείο Υγείας επισημαίνει την ανάγκη προστασίας των ευάλωτων ομάδων έναντι της Covid-19, το οποίο και συστήνει σε όσους ανήκουν σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, να επικαιροποιούν τον εμβολιασμό τους και να λαμβάνουν την αντιϊκή θεραπεία, εφόσον νοσήσουν.