Η AstraZeneca επενδύει 400 εκατομμύρια δολάρια στο πρόγραμμα AZ Forest και ενισχύει τη δράση της για το κλίμα

Το παγκόσμιο πρόγραμά της AZ Forest επεκτείνει η AstraZeneca ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες της για το κλίμα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 400 εκατομμύρια δολάρια διευρύνοντας τη δέσμευσή της να φυτέψει 200 εκατομμύρια δέντρα έως το 2030 και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νέα και διευρυμένα έργα στη Βραζιλία, την Ινδία, το Βιετνάμ, τη Γκάνα και τη Ρουάντα, τα οποία θα αποκαταστήσουν τη φύση, θα προωθήσουν τη βιοποικιλότητα και θα ενισχύσουν την οικολογική και κοινοτική ανθεκτικότητα, καλύπτοντας πάνω από 100.000 εκτάρια παγκοσμίως.

Η επένδυση βασίζεται στην αρχική δέσμευση της AstraZeneca για το AZ Forest, που ανακοινώθηκε το 2020, να φυτέψει και να συντηρήσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια δέντρα μέχρι το τέλος του 2025, αναγνωρίζοντας την ισχυρή σύνδεση μεταξύ των υγιών ανθρώπων και ενός υγιούς πλανήτη. Οι φυτεύσεις έχουν προχωρήσει με σταθερό ρυθμό στην Αυστραλία, την Ινδονησία, την Γκάνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Γαλλία με περισσότερα από 300 είδη δέντρων, επιτρέποντας την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των φυσικών βιοτόπων. Επιπλέον, το διευρυμένο πρόγραμμα θα ωφελήσει σημαντικά τις τοπικές κοινότητες, επηρεάζοντας θετικά περίπου 80.000 μέσα βιοπορισμού.

Το AZ Forest αποτελεί μέρος της εμβληματικής στρατηγικής βιωσιμότητας της AstraZeneca, Ambition Zero Carbon, το οποίο επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση της βαθιάς απεξάρτησης από τον άνθρακα σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5°C. Η Εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις δραστηριότητές της και τον στόλο της κατά 98% έως το 2026 και τη μείωση στο μισό του αποτυπώματος ολόκληρης της αλυσίδας αξίας της έως το 2030, με στόχο την απόλυτη μείωση των εκπομπών κατά 90% και την επίτευξη του επιστημονικά τεκμηριωμένου net zero (μηδενικού καθαρού) αποτυπώματος το αργότερο μέχρι το 2045. Μέσω του AZ Forest, η Εταιρεία στοχεύει στην απομάκρυνση των υπολειμματικών εκπομπών της από την ατμόσφαιρα από το 2030 και έπειτα. 

Ο Pascal Soriot, Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca, δήλωσε: «Η κρίση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας καταστρέφουν τον πλανήτη και βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία. Μέσω του AZ Forest, συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινότητες και τους ειδικούς οικολογίας για την αναδάσωση, καθώς και για τη στήριξη της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των μέσων βιοπορισμού. Ακολουθούμε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση και το AZ Forest θα αφαιρέσει περίπου 30 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα σε διάστημα περίπου 30 ετών».

Τα έργα του AZ Forest σχεδιάζονται από κοινού με ειδικούς φύτευσης, τοπικές κοινότητες και κυβερνήσεις για την αποκατάσταση των φυσικών δασών, με παράλληλα οφέλη όπως η δημιουργία νέων δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, η προστασία και η αποκατάσταση απειλούμενων ειδών και η βελτίωση της δημόσιας υγείας. Τα έργα θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται από κορυφαίους παγκοσμίως εταίρους υλοποίησης και ανεξάρτητους τρίτους εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών (EFI).

Ο Marc Palahí, πρόεδρος της Circular Bioeconomy Alliance (CBA), δήλωσε: «Τα δάση διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στη φιλοξενία της βιοποικιλότητας και στην τροφοδότηση μιας κυκλικής βιο-οικονομίας που ευημερεί σε αρμονία με τη φύση. Τα δάση και τα δέντρα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ζωής στον πλανήτη μας και τη βάση για την ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως το AZ Forest, οι οποίες στηρίζονται σε μια προσέγγιση βασισμένη στην επιστήμη και στις αρχές, μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να δημιουργήσουμε οικονομική και κοινωνική αξία για τις τοπικές κοινότητες».

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για αναδάσωση, η AstraZeneca συνεργάστηκε με το EFI και την CBA για να δημοσιεύσει ένα πρώτο στο είδος του, επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο για τη βιώσιμη, ανθεκτική και τοπικά κατάλληλη αναγέννηση του τοπίου. Οι Αρχές της CBA για αναγεννητικά τοπία θα επιτρέψουν κυκλικές αλυσίδες αξίας της βιοοικονομίας και θα αποκαταστήσουν τη βιοποικιλότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το AZ Forest συμβάλλει στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 1t.org, μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάπτυξη ενός τρισεκατομμυρίου δέντρων έως το 2030.