Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια: Oφέλη για τους ασθενείς με την εφαρμογή ερευνητικής θεραπευτικής στρατηγικής

Πολύ σημαντικά είναι τα ευρήματα της μελέτης STRONG-HF (Safety, Tolerability and Efficacy of Rapid Optimization of Heart Failure) για την διαχείριση των ασθενών μετά από εισαγωγή στο νοσοκομείο με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Ειδικότερα στην μελέτη καταγάρφεται ότι οι ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, που είχαν στενή και συχνή παρακολούθηση μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, παρουσίασαν χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας ή επανεισαγωγής για καρδιακή ανεπάρκεια στις 180 ημέρες, σε σχέση με τους ασθενείς στη συνήθη φροντίδα. Επιπλέον, οι ασθενείς παρουσίασαν βελτιωμένα συμπτώματα της νόσου και καλύτερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης ασθενών, σε αξιολόγηση μετά από έξι μήνες.

Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια συμβάλλει σημαντικά στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια1 ενώ οι ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επανεισαγωγής ή θανάτου, ειδικά τους πρώτους μήνες μετά την έξοδο τους.2 Μια πρόσφατη ανάλυση από τις ΗΠΑ, παράλληλα, κατέδειξε ότι μόνο το 1% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης λαμβάνει τη βέλτιστη δόση ιατρικής θεραπείας, όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες.3

Στη μελέτη STRONG-HF, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Late-Breaking Scientific Session της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) και ταυτοχρόνως στο Lancet,5 συμμετείχαν 1.078 από τους αρχικά προγραμματισμένους 1.800 ασθενείς διότι τερματίστηκε νωρίτερα λόγω μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στο ενεργό σκέλος της μελέτης καθώς θεωρήθηκε αντιδεοντολογικό να υπάρξει συνέχεια με τη συνήθη φροντίδα.

Η εξέταση για τον βιοδείκτη NT-proBNP, ένα ειδικό καρδιακό πεπτίδιο που απελευθερώνεται στο αίμα όταν τα τοιχώματα της καρδιάς στρεσάρονται, αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής στρατηγικής της μελέτης, η οποία περιελάμβανε τιτλοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών και στενή παρακολούθησή τους μετά από εισαγωγή με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια. Η εξέταση NT-proBNP προσφάτως αποζημιώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ6 .

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης STRONG-HF, την οποία υποστηρίξαμε ως Roche Diagnostics, καθώς έχει τη δυνατότητα να επιφέρει μια αλλαγή στο υπόδειγμα  διαχείρισης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Η μελέτη έδειξε ότι οι διαγνωστικές λύσεις, όπως το Elecsys® NT-proBNP, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των καρδιολόγων και μπορούν να ενσωματωθούν στη θεραπευτική στρατηγική προς όφελος των ασθενών και του συστήματος υγείας», δήλωσε ο Αθανάσιος Ακάλεστος, Head of Medical Scientific Affairs & Healthcare Development της Roche Diagnostics Hellas.

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι οι θεραπείες, που συστήνονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες για την καρδιακή ανεπάρκεια, μπορούν να ρυθμιστούν με ασφάλεια τόσο κατά τη διάρκεια της εισαγωγής ασθενούς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια όσο και μετά το εξιτήριο, έπειτα από αυστηρή παρακολούθηση και αξιολόγηση των σημείων και συμπτωμάτων της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, της νεφρικής λειτουργίας, της τιμής του καλίου και των μετρήσεων του βιοδείκτη NT-proBNP.

Πριν από αυτή τη μελέτη, υπήρχαν ελάχιστα δεδομένα σχετικά με τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών μετά από εισαγωγή στο νοσοκομείο με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων που πρέπει να συνταγογραφούνται, σε ποιες δόσεις, και βάσει ποιων δεδομένων ακολουθείται η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση. Αυτό οδήγησε τους κλινικούς ιατρούς να είναι προσεκτικοί με την ταχεία αύξηση της δοσολογίας όταν δεν είναι σίγουροι για το πώς μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να επηρεάσει τους ασθενείς τους.


Παραπομπές:
  1. Chioncel O et al. Eur J Heart Fail 2017;19:1242–1254.
  2. Gheorghiade M et al. J Am Coll Cardiol. 2013;61(4):391–403
  3. Greene SJ, et al. J Am Coll Cardiol (2018) 72, 351-366
  4. NT-proBNP method sheet
  5. Mebazaa A et al. The Lancet 2022. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02076-
  6. ΦΕΚ 18 Ιουλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3588