Προβληματίζουν οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για επανεξέταση των ογκολογικών φαρμάκων

Προβληματισμό έχουν προκαλέσει στην ογκολογική κοινότητα οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) στην Τρίπολη. Ειδικότερα ο Υπουργός δήλωσε ότι σε συνομιλίες του με την Ένωση των Ογκολόγων Ελλάδος, του ζητήθηκε να ενεργοποιήσει τα Ογκολογικά Συμβούλια στα νοσοκομεία ώστε να επιλέγονται τα φάρμακα που θα χορηγούνται στους καρκινοπαθείς. Μάλιστα ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι ογκολόγοι του μετέφεραν πως συνταγογραφούνται φάρμακα που δεν χρειάζονται για τρεις στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς. Στις δηλώσεις αυτές αντέδρασαν τόσο οι ασθενείς όσο και οι ογκολόγοι. Ειδικότερα:

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) ανακοίνωσε ότι συντάσσεται απόλυτα με την ενεργοποίηση των Ογκολογικών Συμβουλίων, θεωρώντας ότι προωθούν την διεπιστημονικότητα στη φροντίδα του καρκίνου, η οποία αποτελεί σαφές και αναφαίρετο δικαίωμα των ασθενών με καρκίνο, όπως προβλέπει και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Πρακτικής του Καρκίνου.

Στην κατεύθυνση της λειτουργίας των Ογκολογικών Συμβουλίων, υποχρέωση της Πολιτείας, κατά την ΕΛΛΟΚ, αποτελεί η διοικητική υποστήριξη, η οργάνωση και η επαρκής στελέχωση των ογκολογικών δομών με εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία και αξιολόγηση των Ογκολογικών Συμβουλίων.

Εντούτοις, όπως υποστηρίζει η ΕΛΛΟΚ, πρωταρχικός σκοπός των Ογκολογικών Συμβουλίων δεν είναι η συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων θεραπευτικών οδών για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς, αλλά και τη λειτουργία του συστήματος υγείας, μέσα από την οποία θα επέλθει τελικά η εξοικονόμηση των πόρων. Η Ομοσπονδία σημειώνει ότι είναι αντίθετη στην αντιμετώπιση της λειτουργίας των Ογκολογικών Συμβουλίων ως επιπλέον φραγή που θα στοχεύει στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης για τον καρκίνο υπογραμμίζει ότι μία τέτοια τακτική δεν είναι αποδεκτή από την ογκολογική κοινότητα.

Περαιτέρω, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, διαφωνεί κάθετα και δεν συμμερίζεται την άποψη ότι οι ασθενείς με καρκίνο δεν χρειάζονται την πλειοψηφία των φαρμάκων που τους συνταγογραφούνται, δηλώνει δε σύμφωνη με την άποψη ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για τη φροντίδα του καρκίνου και ανάγκη για περιστολή της σπατάλης σε όλους τους τομείς, αλλά ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη για αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την υγεία, η οποία υπολείπεται του Ευρωπαϊκού Μ.Ο και παραμένει καθηλωμένη, παρά την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας της χώρας μας τα τελευταία χρόνια.

Για την βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων θεραπειών και την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες αιχμής το επόμενο διάστημα, η ΕΛΛΟΚ προτείνει  μεταξύ άλλων:

  • Καθιέρωση της εφαρμογής και τήρησης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων,
  • Ενίσχυση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, των νοσοκομειακών φαρμακοποιών και του διοικητικού προσωπικού
  • Αναθεώρηση της φαρμακευτικής πολιτικής η οποία είναι υπεύθυνη για τις σοβαρές στρεβλώσεις που παρατηρούνται
  • Επένδυση στην ψηφιοποίηση της υγείας και την  αξιοποίηση των κλινικών δεδομένων για τη χάραξη στοχευμένων πολιτικών
  • Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού και υιοθέτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υγεία (ταμείο καινοτομίας, κλπ)
  • Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τον καρκίνο

Συγκλίνουσες είναι και απόψεις της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) σύμφωνα με την οποία τα Ογκολογικά Συμβούλια αποτελούν διεθνή και ελληνική πρακτική και αναγκαιότητα για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν οργανωτικά από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, να ενεργοποιηθούν όπου δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί και να εφαρμόζονται για όλους τους ασθενείς με καρκίνο.

Ως προς τη χρήση των ογκολογικών φαρμάκων από τους παθολόγους ογκολόγους, η ΕΟΠΕ αναφέρει ότι γίνεται με ορθολογικό τρόπο, για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών και σε εφαρμογή των διεθνών και ελληνικών κατευθυντήριων οδηγιών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, όπως έχουν δημοσιευθεί και επικυρωθεί από την Πολιτεία. Τονίζει δε την αναγκαιότητα της καθιέρωσης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και της εφαρμογής τους και σε επίπεδο συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) και αποζημίωσης (ΕΟΠΥΥ).

Τέλος, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος κρίνει ως αδιαπραγμάτευτη την πρόσβαση των ογκολογικών ασθενών σε όλες τις καθιερωμένες και καινοτόμες θεραπείες και, σε συνεργασία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, δηλώνει  θεματοφύλακας της βέλτιστης ογκολογικής φροντίδας στη χώρα μας έχοντας ως βασικό στόχο το συνολικό κλινικό όφελος των ασθενών μας.

 

Η απάντηση του Υπουργού

Κατόπιν των αντιδράσεων που προκλήθηκαν από τις αρχικές δηλώσεις του, ο Υπουργός Υγείας, σε συνέντευξή του τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» στο Action 24, ανέφερε ότι οι ανακοινώσεις του ήταν απόρροια  του αιτήματος της  Ένωσης των Ογκολόγων για την ενεργοποίηση των Ογκολογικών Συμβουλίων, γιατί οι ίδιοι θεωρούν ότι πολλά φάρμακα που γράφονται δεν θα έπρεπε να γράφονται. Αυτή η άποψη των Ογκολόγων, δεν οδηγεί, κατά τις δηλώσεις του Υπουργού, στο συμπέρασμα ότι θα περικοπούν φάρμακα. Αντιθέτως, διαβεβαίωσε ότι τα φάρμακα που πρέπει να δίδονται, θα δίδονται. Τόνισε δε ότι, όσο ο ίδιος είναι Υπουργός Υγείας, φάρμακο σε ασθενή που το χρειάζεται δεν θα κόβεται ποτέ και για κανέναν λόγο.