Κώδικας Δεοντολογίας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για το «δικαίωμα στη λήθη» των επιζώντων από καρκίνο

Τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη διασφάλιση του δικαιώματος στη λήθη (Right to be forgotten – RTBF) των επιζώντων από καρκίνο στις συμβάσεις ζωής που συνδέονται με κάθε είδους δάνειο παρουσίασαν στις 15 Απριλίου 2024 το Υπουργείο Οικονομικών, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ). Ειδικότερα η ελληνική ασφαλιστική αγορά, με την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών, αναγνωρίζει το θεμιτό συμφέρον των επιζώντων από καρκίνο να έχουν πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες υψηλής κοινωνικής σημασίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος αποτελεί κείμενο αυτό-δέσμευσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το οποίο συν-διαμορφώθηκε με το Υπουργείο Οικονομικών και την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου και αφορά, ειδικότερα, στην κατοχύρωση του δικαιώματος στη λήθη στο πλαίσιο των ασφαλίσεων ζωής που συνδέονται με κάθε είδος δανείου είτε στεγαστικού είτε επαγγελματικού είτε καταναλωτικού, μέχρι του ποσού συνολικά των € 300.000.

Η κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν θα χρησιμοποιούν το ιστορικό καρκίνου ενός υποψήφιου προς ασφάλιση, μετά την παρέλευση 10 ετών από την ολοκλήρωση της θεραπείας και την πλήρη ίασή του από την ασθένεια. Το διάστημα αυτό μειώνεται στα 5 χρόνια, σε περίπτωση που η διάγνωση του καρκίνου έγινε πριν την ενηλικίωση. Στον πυρήνα του πρόκειται για δικαίωμα μη διαφοροποίησης ενός πρώην καρκινοπαθούς σε σχέση με κάθε άλλο πρόσωπο με ανάλογο προφίλ κινδύνου, απαλλαγμένου από τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρίες- μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, που ασκούν ασφαλίσεις ζωής, σύσσωμες προσχώρησαν στον Κώδικα, σηματοδοτώντας έμπρακτα τη δέσμευση του κλάδου. Μάλιστα για την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος έχει αναρτήσει Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Q&As) σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα στην πράξη μαζί με τον Κατάλογο των εταιριών-μελών της που έχουν προσχωρήσει σε αυτόν

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στον Κώδικα και δήλωσε σχετικά: «Η θέσπιση του «Δικαιώματος στη Λήθη» είναι μια αυτονόητη κίνηση ανθρωπιάς για τους επιζώντες από καρκίνο, ώστε να μην υπάρχουν πλέον διακρίσεις εις βάρος τους στη συνέχεια της ζωής τους. Ουσιαστικά αφορά περίπου 400.000 συμπολίτες μας που έχουν επιζήσει από τον καρκίνο και βλέπουν πια τα δικαιώματά τους να εξισώνονται με των υπόλοιπων πολιτών. Πλέον δηλαδή θα μπορούν να προχωρούν στις αποφάσεις τους για δάνεια και ασφαλίσεις ζωής, απελευθερωμένοι από τα δεσμά του σχετικού ιατρικού τους ιστορικού».

Περαιτέρω ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σχολίασε: «Τα μέλη της  ΕΑΕΕ, βάζοντας τους ανθρώπους που έχουν νικήσει τον καρκίνο πάνω από τους αριθμούς προσχώρησαν σύσσωμα στον κώδικα. Ο Κώδικας, που είναι σε ισχύ από  26.3.2024, θα συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συμπερίληψης των ανθρώπων που ανέκαμψαν από την περιπέτεια του καρκίνου δημιουργώντας νέες ευκαιρίες  επανεκκίνησης της ζωής τους».

Από την πλευρά του Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου τονίζει: «Η θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας για το Δικαίωμα στη λήθη, είναι το αποτέλεσμα μίας ειλικρινούς και δημιουργικής συνεργασίας, μεταξύ της πολιτείας, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Πρακτικά πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα που οδηγεί στην κατάργηση οικονομικών διακρίσεων και στηρίζει την ισότιμη επανένταξη στην κοινωνία και την εργασία των ατόμων με εμπειρία καρκίνου. Παράλληλα, δίνει ένα σαφές μήνυμα ελπίδας και προοπτικής σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους».