ΜΕΓΑ: Η 100% ελληνική εταιρεία, μόνη στον κλάδο της με πιστοποίηση Zero Waste to Landfill

Μια 100% ελληνική εταιρεία, ηγέτιδα στον τομέα της προσωπικής υγιεινής έλαβε το ανώτατο σήμα Platinum (Μηδενικά απόβλητα) σύμφωνα με το πρότυπο «Zero Waste to Landfill» για την προσήλωσή της στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Πρόκειται για την ΜΕΓΑ, την εταιρεία που απαριθμεί περισσότερα από 42 χρόνια στο χώρο της ατομικής υγιεινής και αποτελεί τη μόνη στον κλάδο της στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε ως Zero Waste to Landfill.

Το πρότυπο πιστοποίησης (Zero Waste to Landfill), που πραγματοποιήθηκε από την Eurocert, εναρμονίζεται πλήρως με τα αυστηρότερα εθνικά πρότυπα και απονεμήθηκε στη ΜΕΓΑ για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό δράσεων που προλαμβάνουν τη δημιουργία απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής, πετυχαίνοντας  ποσοστό 99,8% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης στη μονάδα της.

Προϋπόθεση για το Πιστοποιητικό ZWTL είναι η επίτευξη Diversion Rate: 100% ή τουλάχιστον >80% ώστε να μπορεί η επιχείρηση να πιστοποιηθεί ως Zero Waste to Landfill. Η ΜΕΓΑ, χάρη στο εξαιρετικά υψηλό σκορ που πέτυχε (99,8%), κατέκτησε το ανώτατο επίπεδο (Platinum) στη συγκεκριμένη πιστοποίηση. Η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου εστιάζει στη βιομηχανική συμβίωση, την κυκλική οικονομία και την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η πιστοποίηση αποδεικνύει ότι η εταιρεία τιμά τη δέσμευσή της στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Με προσεκτικά καθορισμένες διαδικασίες, η ΜΕΓΑ εντείνει συνεχώς τις προσπάθειές της ώστε να πετύχει τη βέλτιστη περιβαλλοντική της επίδοση, δημιουργώντας αξία τόσο για την κοινωνία όσο και για την εγχώρια οικονομία.