Ο Κώστας Παπαγιάννης συζητά για το υγειονομικό οικοσύστημα του 21ου αιώνα στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Για μια ακόμη χρονιά η Novartis Hellas υποστήριξε ως χορηγός το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την οικοδόμηση του υγειονομικού οικοσυστήματος του 21ου αιώνα.

Με τον κεντρικό τίτλο «Η μεγάλη μετάβαση» το φετινό φόρουμ επικεντρώθηκε στις πολύπλευρες μεταβάσεις που βιώνει ο κόσμος μας σήμερα. Ειδικότερα για τον χώρο της υγείας η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη προσαρμογής των εταιρειών, με επέκταση των συνεργασιών, νέα τμήματα, και νέα επιχειρηματικά μοντέλα ώστε, υπό το βάρος των δημογραφικών προκλήσεων, να ανταποκριθούν στην ραγδαία πρόοδο της επιστημονικής έρευνας και τις ανάγκες των ασθενών.

Κατά την παρουσία του στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Κώστας Παπαγιάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Novartis Hellas, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο «Future-Proofing Businesses, Humans, Tech, and Innovation at Scale» και αναφέρθηκε στην ανάγκη μετασχηματισμού των εταιρειών με στόχο την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων και την ενίσχυση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας. Επιπρόσθετα, ανέδειξε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του υγειονομικού οικοσυστήματος το οποίο, όπως τόνισε, οφείλει να υπερβαίνει τη θεραπευτική προσέγγιση και να εμβαθύνει σε ζητήματα προαγωγής της υγείας, πρόληψης και εγγραμματοσύνης των πολιτών. Στη βάση αυτού του οικοσυστήματος, σημείωσε ο κ. Παπαγιάννης, «πρέπει να βρίσκεται η συνεργασία μεταξύ των φορέων, προκειμένου να κατανοήσουμε τις προκλήσεις που τυχόν αντιμετωπίζει o ασθενής καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του με απώτερο σκοπό να συν-δημιουργούνται λύσεις που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του ασθενή.»

Περαιτέρω ο κ. Παπαγιάννης αναφέρθηκε στην ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση των δεδομένων για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της διαφάνειας στον τομέα της υγείας. Η Novartis, υπογράμμισε, στρατηγικά επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη δημιουργία αντίστοιχων τμημάτων αλλά κυρίως με την επικέντρωσή της στην αλλαγή της κουλτούρας των ανθρώπων της, ενσωματώνοντας τη δυναμική και τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε λύσεις προς τους ασθενείς, το σύστημα υγείας και την κοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ανέφερε, αποτελεί η πρόσφατη πρωτοβουλία της Νοvartis Hellas PAVE*, η οποία προτείνει ένα πλαίσιο αξιοποίησης των δεδομένων υγείας στην Ελλάδα με στόχο καλύτερες υγειονομικές εκβάσεις και αποδοτικότερα συστήματα υγείας.


* Tο έργο PAVE  υλοποιήθηκε από την εταιρεία Healthink