Σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς με στόχο την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών

Σημαντικά εκπαιδευτικά εργαλεία για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε θέματα προαγωγής ψυχικής υγείας των μαθητών κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ProWell - “Protecting the mental wellbeing of our children during and after public health emergencies”. Στόχος του προγράμματος, στο οποίο το Ινστιτούτο Prolepsis συμμετέχει ως εταίρος υλοποιώντας τις δράσεις στην Ελλάδα, είναι η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων κατά τη διάρκεια κρίσεων, μέσα από την κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία, η διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα και τα ερευνητικά δεδομένα του ευρωπαϊκού προγράμματος ProWell παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Prolepsis, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, με περισσότερους από 250 συμμετέχοντες, κυρίως εκπαιδευτικούς, από διάφορες περιοχές της χώρας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέτα Μ. Μακρή, η κα Άννα Αφεντουλίδου, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης κ. Νικηφόρος Κωνσταντίνου και ο κ. Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Το πρόγραμμα ProWell απευθύνεται και στοχεύει στην ενδυνάμωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτών ΕΕΚ, σπουδαστών, επαγγελματιών από τον χώρο δραστηριοτήτων άθλησης και ψυχαγωγίας.

Μέσα από μία διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης και αξιοποιώντας μία καινοτόμο διδακτική προσέγγιση, το ProWell βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν έγκαιρα θέματα ψυχικής υγείας και να προάγουν την ευεξία των μαθητών. Επίσης, η εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και για τη δική τους ψυχική υγεία, ενισχύοντας την αναγνώριση και αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης σε περιόδους κρίσεων.

Η πλατφόρμα ProWell είναι διαθέσιμη δωρεάν στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες, μεταξύ άλλων, σχετικά με: πρόληψη και διαχείριση ζητημάτων ψυχικής υγείας παιδιών/εφήβων σε  καταστάσεις κρίσεων δημόσιας υγείας, αναγνώριση ζητημάτων ψυχικής υγείας, ανάπτυξη και εφαρμογή σχολικών παρεμβάσεων, προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευημερίας των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια κρίσεων δημόσιας υγείας κ.ά.