Η Roche συμμετείχε ενεργά στο ετήσιο συνέδριο της πρωτοβουλίας «The Upfront Initiative»

Tags

Την δέσμευσή τους σε ένα ποικιλόμορφο, ισότιμο και συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον ανάδειξαν η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas που υποστήριξαν, ως χορηγοί, το ετήσιο συνέδριο της πρωτοβουλίας «The Upfront Initiative». Αντικείμενο του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, είχε στόχο την προώθηση μιας κουλτούρας ποικιλομορφίας όπου όλοι και όλες αισθάνονται ότι ανήκουν και μπορούν να εξελιχθούν ισότιμα, ανεξαρτήτως ηλικίας, πεποιθήσεων, ικανοτήτων, γλώσσας και εθνικότητας.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι δύο εταιρείες ένωσαν τις φωνές τους με προσωπικότητες από την κοινωνία των πολιτών ώστε να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της συζήτησης για τη συμπερίληψη και την ορατότητα, αλλά και στο συντονισμό των δράσεων για την εξάλειψη του ρατσισμού στους εργασιακούς χώρους, μέσα από τη θέσπιση νέων προτύπων ισότητας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και σε όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας.

Οι αρχές της Συμπερίληψης και της Διαφορετικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο των εταιρικών αρχών της Roche και αποτελούν μια από τις βασικές αρχές λειτουργίας της, καθώς και κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών, του οικοσυστήματος της υγείας και της κοινωνίας. Η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas υπέγραψαν τον Νοέμβριο του 2023 τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, συμμετέχοντας στη σχετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει στη μείωση των κοινωνικών, εργασιακών, και πολιτισμικών ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Roche στην Ελλάδα υλοποιεί ένα ολιστικό πλάνο δράσεων Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας μέσω της εσωτερικής ομάδας εργαζομένων OneRoche Diversity, Equity & Inclusion (DE&I). Στόχος της ομάδας είναι αφενός να κατανοεί τις διαφορετικές ανάγκες και να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τις ιδέες των εργαζομένων εσωτερικά και αφετέρου, ως προς το εξωτερικό περιβάλλον, να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις της σύγχρονης εργασιακής κουλτούρας. Μέσα από ενημερωτικές δράσεις και συζητήσεις, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως η ενδυνάμωση των γυναικών και η προώθηση της έμφυλης ισότητας, η κατάργηση των ηλικιακών στερεοτύπων αλλά και η αξιοποίηση των νέων γενεών στον εργασιακό χώρο. Περαιτέρω, οι δράσεις επεκτείνονται και στην κοινωνία, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε θέματα γυναικείας υγείας, όπως η καμπάνια ενημέρωσης για το γυναικείο καρκίνο "forHER".

«Στην πορεία μας για την οριστική εξάλειψη των στερεοτύπων και κάθε είδους ρατσισμού στους εργασιακούς χώρους, αλλά και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια και προκλήσεις, που θα πρέπει να ξεπεράσουμε», δήλωσε η κα. Μαίρη Τσαγκαράκη, Head of People & Culture, Roche Hellas & Roche Diagnostics Hellas. «Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα θετικά παραδείγματα, να διαμορφώσουμε νέα πρότυπα ισότητας και να αναλάβουμε ακόμα πιο συντονισμένη δράση για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση σχετικά με τις Αρχές της Διαφορετικότητας & της Συμπερίληψης. Σε αυτή την προσπάθεια, ως OneRoche, θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε έμπρακτα και ουσιαστικά, ενσωματώνοντας τη διαφορετικότητα και την ισότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας, από την πρόσληψη και την εξέλιξη των εργαζομένων μας μέχρι την εκπαίδευσή τους και την κοινωνική αλλαγή. Δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό ώστε οι επόμενες επαγγελματικές γενιές να μην μιλούν πια για εμπόδια και προβλήματα, αλλά για επιτεύγματα και για συλλογική πρόοδο σε ένα περιβάλλον πλήρους αποδοχής».