Προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στον ΕΟΠΥΥ για τα προβλήματα συνταγογράφησης και αξιολόγησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Σημαντικές προτάσεις για τα προβλήματα συνταγογράφησης και αξιολόγησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Σακχαρώδη Διαβήτη παρουσίασε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)  σε στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν από την πλευρά της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Χρήστος Δαραμήλας, η Πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Αθήνας (ΣΥ.Δ.Α.), κα. Χριστίνα Σουλιώτη και η Υπεύθυνη Τύπου της Ομοσπονδίας, κα. Ευρυδίκη Χρήστου, ενώ τον ΕΟΠΥΥ, εκπροσώπησαν η Γενική Διευθύντρια, κα. Παναγιώτα Λίτσα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, κ. Σπυρίδων Γούλας, καθώς και η Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης – Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & ΣΕΔ, κα. Γεωργία Αθανασίου και η Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων και Υπηρεσιών Δ/νσης Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ, κα. Βασιλική Στραβομύτη.

Αρχικά, ο κ. Δαραμήλας αναφέρθηκε στην πρόταση υλοποίησης ενός συστήματος αναδυόμενων παραθύρων στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, με σκοπό την ενημέρωση των ιατρών για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε σχέση με το αρχικό συνταγογραφούμενο προϊόν. Ο κ. Γούλας δεσμεύτηκε εκ μέρους του Οργανισμού, ότι κάθε φορά που γίνεται αλλαγή στο σύστημα, θα ενημερώνονται οι γιατροί και πρόσθεσε ότι ο ΕΟΠΥΥ θα αποστείλει στην ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επίσημο έγγραφο με σχετικές οδηγίες, ώστε να διαβιβαστούν στην ιατρική κοινότητα, διασφαλίζοντας την ορθή συνταγογράφηση ταινιών μέτρησης γλυκόζης και αισθητήρων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έθεσε υπόψη του ΕΟΠΥΥ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες σχετικά με τη συνταγογράφηση, την ποιότητα των συστημάτων καταγραφής, καθώς και την επάρκεια των ταινιών μέτρησης γλυκόζης, προτείνοντας την υιοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η αξιολόγηση αυτή θα διασφαλίζει, αφενός την επιλογή αξιόπιστων και αποτελεσματικών προϊόντων για τους πάσχοντες και αφετέρου την επάρκεια των ποσοτήτων που δικαιούνται ετησίως.

Περαιτέρω, ο κ. Δαραμήλας τόνισε την ανάγκη για σαφή διάκριση μεταξύ των προϊόντων αντλιών ινσουλίνης που απαιτούν βαθμονόμηση κι εκείνων που δεν απαιτούν, επισημαίνοντας ότι πρέπει να βρεθεί λύση, ώστε να καλυφθεί η ανάγκη των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. Οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΥΥ πρότειναν κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από όλους.

Ακόμη μια πρόταση που κατέθεσε η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, ήταν να τεθεί σε εφαρμογή από τον ΕΟΠΥΥ, μια διαδικασία διαβούλευσης με τις εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες ανάγκες των πασχόντων, λόγω του επιπολασμού της νόσου και διασφαλίζοντας προσιτές τιμές για τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά. Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με την παραπάνω πρόταση και δεσμεύτηκαν για εξέταση του ενδεχομένου της σταδιακής μείωσης των τιμών των ιατροτεχνολογικών προϊόντων πριν την λήξη της ισχύουσας πενταετίας, με σκοπό να δοθεί έμφαση σε νεότερα, εξελιγμένα τεχνολογικά προϊόντα, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Ένας επιπρόσθετος προβληματισμός που τέθηκε από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, είναι η επιβολή διαφορετικών συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στα αναλώσιμα υγειονομικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη, παρόλο που όλα είναι εξίσου απαραίτητα για τη σωστή διαχείριση της νόσου.

Από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ, ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Οργανισμού ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με την ΗΔΙΚΑ, με στόχο τη διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς με τον ιατρικό του φάκελο, όπου θα αναγράφονται, αναλυτικά, τα ιατρικά δεδομένα και το ιστορικό του πάσχοντος.