Συνεργασία KALTEQ A.E. και AΒΒΟΤΤ στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καρδιοχειρουργικής

Μία ακόμη καίρια συνεργασία ανακοίνωσε η KALTEQ A.E., στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία, γνωστή για τις υψηλές επιδόσεις της στον τομέα των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων σε Ελλάδα και Κύπρο, αναλαμβάνει τη διανομή του χαρτοφυλακίου των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων Καρδιοχειρουργικής της ABBOTT και μέσω αυτού, στοχεύει στην υποστήριξη του ιδιαίτερα απαιτητικού έργου των Καρδιοχειρουργών στην Ελλάδα.

Με στόχο την βέλτιστη υποστήριξη αυτής της συνεργασίας, η KALTEQ A.E. δημιούργησε ένα νέο τμήμα CardioVascular Solutions (CVS). Το τμήμα αυτό, το οποίο αποτελείται από στελέχη υψηλής εξειδίκευσης θα προσφέρει καινοτόμες λύσεις για τη θεραπεία πολύπλοκων περιφερικών αγγειακών παθήσεων, στεφανιαίας νόσου και καρδιακών παθήσεων. Μαζί με το χαρτοφυλάκιο της Καρδιοχειρουργικής, και το αποκλειστικό χαρτοφυλάκιο Επεμβατικών Νευροαγγειακών, το νεοσυσταθέν τμήμα, στοχεύει να αντιμετωπίσει μέσα από μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων τις επιτακτικές ιατρικές ανάγκες σε καρδιαγγειακές θεραπείες.

Την νέα συνεργασία σχολίασε ο Πρόεδρoς και Διευθύνοντας Σύμβουλος της KALTEQ Α.Ε., κ. Παναγιώτης Καλαφατάς και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Το Όραμα της KALTEQ Α.Ε. έχει στόχο την φροντίδα της Δημόσιας Υγείας, με κύριο πυρήνα της τον Ασθενή.  Για να το πετύχουμε αυτό εστιάζουμε στην ενδυνάμωση της εταιρείας μέσα από την ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών προϊοντικών μας σειρών, την ένταξη νέων προϊόντων στη δραστηριότητά μας αλλά και τη σύναψη σημαντικών συνεργασιών. Στην κατεύθυνση αυτή η συνεργασία μας με την AΒΒΟΤΤ προάγει το κοινό όραμα που συνδέει και παρακινεί και τις δύο εταιρείες που είναι η δέσμευση για σταθερή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών».